29 Ocak 2012 Pazar

Eş Ruhlar İkiz Ruhlar

İKİZ RUHLAR - EŞ RUHLAR (by Solomae Sananda)


Tanrısal kaynağa geri yükselmekteyken hayatımıza giren pek çok eş ruh ile
karşılaşacağız. Bunlar aile üyeleri, samimi olduğumuz insanlar olabilir. Ya
da tam aksine anlaşamadığınız kişiler olabilirler. Her biri yüzleşmeniz
gereken bir parçanızı size göstereceklerdir. Her biri sizin
tanrısallığınızın yansımasıdır ve size genişleme ve büyüme imkanı
yaratacaklardır. Bazıları ömür boyu sizinle kalacaklar veya işleri bitince
gideceklerdir. Her eş ruh ruhsallık yolunda ruhunuzun yönünü tayin edici
etki yapacaktır.

Benzer titreşimdeki bir grup ruha ruhsal grup denir. Bunlar birlikte enkarne
olurlar ve aynı karmalar üstünde birlikte çalışırlar. Ruh grupları
birbiriyle karışabilir ve son çözümde tüm insanlık bir ruh grubudur. Aile
ruh grupları, kültürel gruplar ve ırklara, cinsiyetlere vs. dayalı gruplar
olabilir. Enkarnasyonunuzla ilgili her şey üyesi olduğunuz gruba göre
belirlenir.
Enkarnasyonlar boyu tekamül ederken ruh grubunun üyeleri, eş ruhlarla yer
değiştirmeye başlar ki her yeni gelenin titreşimi bir öncekinden daha çok
size benzeyecektir. Bu eş ruhların en sonuncusu kendi ruhunuzun bir parçası
olacak sonsuz barış ve neşeyi fiziki dünyaya getirecektir. Bu aidiyetin ve
güvenin derinden hissedildiği bir ilişki olacaktır. Bu sadece kişi kendi
içinde denge ve barışı kurduğunda gerçekleşecektir. Kişi pek çok karmik
dengesizliğini çözdükten sonra ancak enkarnasyonlarının sonuna doğru kendi
ruh parçası ile karşılaşır. Bu "her şeyi" içeren bir ilişkidir ; eş, en iyi
arkadaş, sevgili, en güvenilir dost, vs.
Çünkü enkarne olmuş iki ruh arasındaki en mükemmel dengelenme sonucu oluşur.
Ruhun son enkarnasyonunda kişi, ikiz ruhu ile karşılaşır. Bu kişinin kendi
içindeki kutupluluğu bütünlemesi, ortadan kaldırması için bir fırsattır.
Bütünlüğe dönüşe bir fırsat sağlamak üzere iki ruhsal enerji mıknatıs gibi
birbirine çekilecektir. Her ikiz ruh çifti ilk karşılaşmalarında bütüne
dönmeyi başaramayabilirler. Pek çok faktörün etkisinin yanı sıra kalan tüm
karmaların aşılması ve temizlenmesi gerekir. Aslında bu temizlik ve diğer
hususların başarılması tamamen, bütünlüklerine uyanmakta olan ikiz ruhların
mevcut enkarnasyonlarını feda edecek kadar tanrısallıklarına ulaşmayı
isteyip istemediklerine bağlıdır. Yapılan seçimlere bağlı olarak, ikiz
ruhlardan birisi büyümeye ve yolunda ilerlemeye devam ederken diğeri
buluştukları noktada kalabilir. Fiziki ortamda birlikte olsalar da olmasalar
da ikizlerden birinin büyümesi her zaman diğerinin tekamülünü
hızlandıracaktır.

Aşağıda ilişkilerin daha detaylı bir açıklaması verilmiştir.


İkiz ruhlar :

Fiziki bedenlerimizi almadan önce enerji boyutunda androjen (hem erkek hem
dişi) varlıklardık. Bütünlüğü ve dengeyi kendi içimizde deneyimliyorduk.
Fiziki boyuta maddeyi deneyimlemek üzere gelirken burada var olmak için
kutuplaşmaya ihtiyaç duyuldu. Bu bölünme bizim içsellik ve dışsallık
yönlerimizde de gerçekleşti. İçsel yönümüz dişi yarıyı ve dışsal yanımız
eril yarıyı oluşturdu. Fiziksele indiğimizde iki karşıt enerji olarak var
olduk, erkek ve dişi olarak. Diğer yarımız ikiz alevimiz ya da ikiz ruhumuz
olarak adlandırılır. İkiz ruhunuz sizinle benzer titreşime sahiptir, görünüş
olarak sadece madalyonun öbür yüzüdür.

İkiz ruhların karşılaşması çok nadiren gerçekleşir çünkü ancak fiziki
enkarnasyonlarının sonuna gelen ikiz ruhlar karşılaşırlar. Dünyanın artan
titreşimi her şeyi hızlandırmaktadır ve sonuç olarak şimdi eskiden hiç
olmadığı kadar çok ikiz ruh karşılaşmaktadır. Aynı zamanda kişinin ikiz
ruhuna Kundalini yükselişi esnasında rastlaması da mümkündür. Bu durumda,
ikiz ruhların karşılaşması kundalini enerjisini güçlendirecek ve erkek ve
dişi enerjilerin içsel olarak birleşmesi dışsal deneyim olarak yaşanacaktır.
Bu ikiz ruhların karşılaşmasının mutlaka kundalini yükselişi ile bağlantılı
olması anlamına gelmez. İkiz ruhların karşılaşması tanrısal bir karardır.
Her ruh yaşaması gerektiğinde yaşayacaktır. Eğer ikiz ruhunuzun ve sizin
fiziki ortamın yasakladığı bir şeyi enerji boyutunda yaşamanız gerekiyorsa,
Tanrı bir yolunu bulacak ve yaşanması gereken yaşanacaktır. İkiz ruhların
fiziki boyutta gerçekten karşılaşmalarından yıllar önce etherde
karşılaşmaları çok rastlanan bir olaydır.


Pek çok insan eş ruh ve ikiz ruhu birbirine karıştırır. İkiz ruhun
karşılaşması yarattığı çekim nedeniyle kuşku götürmez. Kişinin kalmış karmik
tortuları temizlenmek üzere, tam kutupsal karşıtı tarafından yaratılan büyük
enerji vakumu ile yüzeye çekilince vücutta hissedilen çok yoğun enerji akışı
nedeniyle hatırlama-tanıma çok kuvvetle meydana çıkacaktır. Kişi ikiz ruha
hayal edilenin ötesinde bir kuvvetle çekilir ki bu daha önce hissedilmiş
hiçbir çekime benzemez. İkiz ruhların karşılaşması somon balıklarının akıntı
yukarı yüzmelerine benzer bir içsel bilişi uyandırır; her şeye rağmen
mutlaka yapılması gereken bir yolculuktur. İkiz ruhların karşılaşmasından
doğan güç her ruhun kendi içindeki eril-dişil dengelenmesini başlatır; bu
ikiz ruhların karşılaştırılmalarındaki ana sebeptir.

İkiz ruhların karşılaşması için kullanılacak en hafif sözcük "Yoğun"dur. Söz
konusu olan filmlerdeki gibi bir romantizm değildir. Kişinin ikiz ruhu ile
karşılaşmasının kafalardaki "Sonsuza kadar mutlu yaşadılar" senaryosu ile
ilgisi yoktur. İkiz ruhların karşılaşmalarındaki ana sebep; yeniden androjen
(tam ve bütün) olmak üzere yükselirken içinizdeki karşıt kutupları enerji
olarak kaynaştırmaya yardımcı olmaktır.

İkiz ruh ilişkileri Evrendeki her şey ile aynı enerjik ritme sahiptir. Yani,
genişler ve büzülür. İlişki içinde bu cezbedilme ve geri püskürtülme (çekim
ve tiksinme) olarak deneyimlenir. Genellikle enerjiler kaynaşırken ikiz
ruhlar çok yoğun bir çekim hissederler daha sonra kaynaşan enerjileri tanır
ve dengelerken ise uzaklaşırlar. Bu ritim pek çok kere tekrarlanır ve her
defasında büyük ruhsal kargaşalara ve hasarlara yol açar.

İkiz ruhlar genellikle benzer fiziki özellikler taşırlar, iki tutkulu
aşıktan çok kardeşlere benzerler. Bağları çok derin ve fiziksel alemin
ötesindedir. İkiz ruhlar karşılaşarak enerjik bütünleşmelerini yaşamak üzere
enkarne olduklarında, karşıt kutuplaşmayı bütünleyebilmek için birbirlerine
karşıt enerjiyi yansıtabilmek üzere mutlaka erkek ve kadın olarak enkarne
olurlar. Aslında bu tüm kadın-erkek birlikteliklerinde böyledir ama ikiz
ruhların ilişkileri kıyaslanmayacak ölçüde yoğun yaşanır.

İkiz ruhların fiziksel ortamda birlikte olmalarını engelleyecek bir durum
olması çok yaygındır (Örneğin birisi evlidir). Bu zorluk kazara
yaratılmamıştır. İkiz ruh karşılaşması kişinin tüm enerji blokajlarının
kırılarak, kişinin bilincinde ilahi ve dünyevi olanın kaynaşmasına imkan
sağlamak niyetiyle olur. Sonuçta kendi içinde tamamlanmış, enerji düzeyinde
androjen (tam ve dengeli) kişi ortaya çıkacaktır. Bu sonuca giderken kişi
inanılmaz zorluklarla karşılaşır, yoğun ve acılı teslimiyetler yaşar ve her
bilgisi, inancı ve kalıbı sarsılır, yıkılır. Kaynağımıza dönüş; ne güçsüz
yürekler ne de dışsal sevinçler ve dünyevi mutluluklar arayanlar için
değildir.


Eğer ikiz ruhunuzla karşılaştıysanız veya karşılaştığınızı sanıyorsanız
unutmamanız gereken şudur; Tanrı sizi onunla dünyevi bir "Mutlu aşk
hikayesi" yaşamanız için karşılaştırmadı. Siz onunla; kendi içinizdeki
bütünlüğünüzü keşfederken içsel dengenizi kurmak ve sürdürmek için
karşılaştınız. Eğer ikiz ruhunuzla ilişkinizde veya diğer ilişkilerinizde
zorluk yaşıyorsanız acıları ve zorlukları kabul edip tanrıya teslim olmaya
devam edin. Gerçeğin ışığının içinizde parlaması için yardım isteyin, durumu
ruhsal tekamülünüz için ve kendinizi tanımak için bir fırsat olarak görün.
Her şey olması gerektiği zamanda , ilahi plana uygun olarak hallolacaktır.
Odağınızı tanrıdan ayırmayın.

Ruh ikizinizin sizde çok derin duygular ve sevgi uyandırması doğaldır,
ikiziniz sizin içinizde olduğunu bilmediğiniz noktalara dokunacak ve onları
harekete geçirecektir. Bu çok karmaşık ve acı dolu olabilir, özellikle eğer
ikiz ruh ilişkisine günün birinde "Mutlu aşk hikayesi"ne dönüşecek romantik
bir anlam yüklemek niyetindeyseniz. Öyle değildir. Basitçe açıklamak
gerekirse bu sadece tanrıya yürürken atılan bir diğer adımdır.Eş ruhlar : 

İkiz ruhlar bölündükten sonra her bir ayrılmış parça kendisini enerji olarak
tamamlayacak başka bir ruhla eşleşir. Bu yeni ruh, ruh ikizleri gibi tam zıt
değildir, karşı cinsin kutupsallığına sahiptir ama benzer titreşimdedir.
Bunlar fiziksele gelen esas eş ruhlardır. Eş ruhlar birbirlerini dengelerler
ve birbirlerine eksik olan fiziksel deneyimleri getirirler. Eş ruhlar, ikiz
ruhlar gibi karşıt kutupların kaynaşması için katalizör olarak çalışmazlar
tam aksine sizin kendi enerjinizi dışarıdan dengeleyen ve dinginleştiren bir
oyun arkadaşıdırlar.

İşte bu, bizim insan gözüyle "Mutlu aşk hikayesi" tarifimize en çok uyan
ilişki modelidir. Kolayca kurulmuş, dışsal temellere dayanmayan derin bir
bağdır. Esas eş ruh çifti birbirini enerji olarak onurlandırır ve dengeler.
Birisi dünyevi ve dışa dönük iken diğeri daha içsel ve ruhsaldır.

Özet :

Tanrısallığımıza geri yükselirken, ondan uzaklaşırken yaratılmış yolu geri
yürürüz ve yolda pek çok formdaki benzer enerjiyi kendimize çekeriz. Geri
dönerken, nihai olarak ikiz ruhumuzla ve esas eş ruhumuzla karşılaşmadan
önce pek çok eş ruh (oyun arkadaşı) ile rastlaşırız. Her kişi sonunda ruhsal
büyümenin bir parçası olarak bu deneyimi yaşayacaktır.

Muhtelif seviyelerdeki eş ruhlarınızla deneyimleyerek bütüne doğru tekamül
ederken pek çok ilişkinin sona ermesi doğaldır. Bunlar arkadaşlar ve hatta
artık enerjisi uygun olmayan aile üyeleri olabilir. Tekamül etmiş bir ruhun
karakteristik özelliklerinden biri tüm ilişkilerinde barışı yaşıyor olması
ve bu barışa katkı sağlamayacak ruhlarla ilişkilerde yer almamasıdır. Bütün
ilişkiler, devam eden ruhsal büyüme esnasında, tanrıya odaklanmış ve sürekli
genişleyen teslimiyet içinde geçip giderler. Kişi sonuçta ruhsal (benzer
enerjili ruhlarla) ilişkilerde huzur bulur. İsa bu sebeple pek çok kereler
ruhsal ailenin fiziksel aileden daha önemli olduğunu vurgulamıştır.

Sizin bir kişiyi eş ruh ya da ruh ikizi diye etiketlendirmeniz önemli
değildir. Önemli olan, karşınıza çıkan her ilişkiyi, mümkün olan en yüksek
kapasitenizle sevme ve tanrıya adanma fırsatı olarak değerlendirmenizdir.
Dünyevi ilişkilere fazla odaklanarak yan yollara sapmayın. Arzu ettiğiniz
ilişki sadece siz kendi içinizde mutlu ve doygun olduğunuzda size
gelecektir. Bütün eş ruhlar ve ikiz ruhlar bir tek sebep için vardırlar ve o
tek sebep de her şeyin Bir olduğu, gerisinin illüzyon olduğunu size
öğretmektir. Bu Birlik realitesine tekamül ettiğinizde tüm ilişkileriniz
tanrının gerçek barış ve sevgisini yansıtacaktır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder