14 Kasım 2014 Cuma

Keltler ve Turkije (Türkiye)


2000 yıllarında Keltler anavatanları  olan Orta Avrupa’dan göç etmişlerdir, Çoğu İspanya Galya ve Britanya adalarına yerleşmiş diye bilgi alınır nette araştırıldığında..

Aytunç Altındal’ın videosunu izlerken alabildiğim kadarı ile Keltler ile ilgili önemli olan kısımları not aldım, videoyu yazının sonuna ekledim, benim not aldığım dakikalar 15:00 ve 39:00 zaman aralığıdır ..


KELTLER VE TURKİJE ( TÜRKİYE)

Keltler Türkiye için en önemli Halk topluluğudur , Dünya’ca ünlü Truva savaşları Kelt’lerin savaşlarıydı,

Anadolu ismi konmadan önce Galatea denen bu  bölgede  yaşayan insanlar Keltti, burası Anadolu nun göbeğiydi, Batıda Uşak, Aydın,Eskişehir, Doğuda Sivas, Şarkışla civarı  Aşağıda Toroslar ve yukarıda  Tonya Merzifon Samsun civarı, bu bölge Galatea  idi yani Kelt’lerin gelip devlet kurdukları yer ..

İ.Ö 700 lü yıllarda,Truva savaşlarından çok sonra, Keltler, İyonya denilen bu bölgeye geliyorlar, o zaman adı Anadolu falan değil, İyonya olarak geçiyor..

Keltler Galler’ den yola çıkıp Yunanistan üzerinden İyonya topraklarına geliyorlar , geldiklerinde buraya bir isim veriyorlar “Turkije” (j - y diye okunur) 

Kelt’lerin geldikleri yer olan Galler deki en önemli şehirleri ve aynı zamanda başkent’lerinin adı, Turkije yani Türkiye idi,   Keltler Türkiye’den gelip, buraya Türkiye’yi kurmak istiyorlardı,  kendi Turkije’lerini

Yani Türkiye adı, Türkler’den önce bu topraklarda kullanıldı ..

Peki Bu bilgi nereden alındı, Kelt’ler pagan dinine inanıyorlardı, pagan rahipleri vardı , yani Druid’ler, kadın ve erkek Druid rahipleri ve bu rahiplerin tuttukları Anallar yani Zabıtlar vardı, bu bilgiler o zabıtlardan alınmıştır ve bu belgeler halen vardır...

Not:   İngiltere kraliçesi baş Druid’dir kral ve kraliçelerin , en üst ünvanı Baş Druid rahibi ve rahibesidir


Druid’lerin Sembolü vardır, adına Golden Bough denir, yani Altındal, Aytunç hocanın soyadı buradan gelmektedir, Golden Bought yani altındal’ın günümüzdeki adı Ökseotu’dur .

Ökseotu Druid’lerin büyülerini törenlerini yaparken kullandıkları daldır


KELT’LERİN ALTIN SİKKESİ VE ÜZERİNDEKİ  LA İLAHE İLLALLAH YAZISI7. Yüzyılda, islamiyetin hemen sonrasında, o dönemde İngiltere’nin en zengin kralı olan King Offa , Altın bir Sikke basıyor, bu altın sikkenin üstünde La İlahe İllallah yazıyor, parayı 180 derece çevrildiğinde Muhammeden Resullullah yazısı görünüyor .Bu ingiltere’deki ilk Müslüman etkisidir. Kral Müslümanlardan Tevratta bahsedildiği gibi Tanrılar olmadığını tek bir Tanrı olduğunun bilgisini öğreniyor

YERE BATAN SARNICI VE DRUİD’LER İÇİN ÖNEMİ DRUİD TÖRENLERİ
Yere Batan Sarnıcı eskiden bu kadar büyük değildi , yani oraya giden ziyaretçilere çok küçük bir kısmı gösteriliyordu, asıl önemli ve büyük bir kısmı tahta perdelerle gizleniyordu..

Her sene Nisan ayında , Druid’ler İstanbul’a gelirdi ve yere batan sarnıcı’nda gizlenen  bu  bölümde törenler yaparlardı, törenlerin yapıldığı bu bölümde ters dönmüş olan Medusa Başı da bulunurdu, Medusa’nın bulunduğu o sulu alan Druid’ler için çok önemlidir , törenlerin yapıldığı en yakın tarihler 1963-64-65 yıllarıydı

Druid’lerin, Gnostiklerin Ökseotu ile yaptıkları bu gizli törenlerden kimsenin haberi olmazdı, törenler 3 gün sürerdi, bugün Stonehenge denilen yerde yapılan törenlerin aynısıydı.

Druid’ler için sarnıçta buluna ters dönmüş Medusa başının bulunduğu alan çok önemliydi, çünkü orada kaynağının nereden geldiği belli olmayan bir titreşim vardır, bu nedenle kadın ve erkek druid’lertören sırasında Medusa’ya sarılırdı. Bu titreşim halen vardır bu nedenle Medusa’nın çevresi demir parmaklıklarla çevrilmiştir.

Medusa oraya tesadüfen konmamıştır, Doğu Roma’lılar oraya Medusa’yı ters olarak bilerek koymuşlardır, Roma oradan yayılan titreşimi Evil yani kötü,karanlık  olarak kabul etmiştir. Ama bu karanlık Druid’ler için kutsal olarak görülmüş , çünkü Druid inancına göre Karanlık Aydınlığın anası yani aydınlık karanlıktan doğar bu nedenle Druid’ler Medusa’ya Mother Night demişler yani Gece Ana adını vermişler..


1 yorum: